lørdag den 9. juni 2012

Religion vs evolution

I dag var der er interessant spørgsmål om hvad religion var hvis evolutionen "kun" var en teori.


Det fik mig til at svare, at religionen var:


"an illusion by which insecure people can cover doubts through words fitted to give them a belief they are serving a higher goal" (myself)Altså, at religion er en illusion for usikre mennesker til at dække over tvivl med ord der er tilpasset for at give folk en tro på de tjener et højere formål.


Religion er folkets opium, som Marx sagde, og for folk kan det enten skabe ro og balance eller ufred og krige. Jeg støtter religionsFRIHED, men mener samtidig det er vigtigere folk lever efter deres personlige religion end at de prædiker for andre. :-)