fredag den 21. marts 2014

Om alder...

Storm P-kalenderen gav mandag en genial formulering:
Når de unge bliver gamle,
begynder de at kritisere de unge!

Vi må, desværre, konstatere, at vi er mange der med alderen glemmer, at vi selv engang måtte kravle før vi kunne gå. Vi ser tingene i et ganske andet perspektiv end de unge. Et perspektiv som de unge nok kan lære af, men vi må erkende, at nye generationer må danne sig samme erfaringer, som vi selv gjorde dengang vi lærte nye ting at kende.

God weekend til alle. :-)

torsdag den 20. marts 2014

Dæmonisering af modstandere

Når vi dæmoniserer andre,
Skaber vi fjendebilleder.
Vi glemmer, at efter krisen,
skal 'modparten' have en chance
for at kunne komme værdigt tilbage

Hvis flere huskede ovenstående, havde vi nok færre kriser...